Novice in obvestila

Nacionalna shema “IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE”

KZ Tolmin z.o.o. Tolmin je vključena v nacionalno shemo “IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE”, ki potrošnikom zagotavlja, da je vsa govedina, ki jo odkupujemo in koljemo v naši Klavnici in vsa govedina, ki jo prodajamo v naših mesnicah in trgovinah, vzrejena v Sloveniji v skladu z zahtevami iz specifikacije Izbrana kakovost.

KZ Tolmin z.o.o. Tolmin je za podukrep 3.1. kandidirala leta 2016 in leta 2019 ter za ta ukrep prejela tudi sredstva.

KZ Tolmin se je vključila v podukrep 3.1 sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost.

Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej, in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebo izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode, za katere smo prejeli certifikat.

S tem projektom želimo povečevati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

Pričakujemo povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah, doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in rast prihodkov od prodaje.

Uporabne povezave: