Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

NAZIV PODUKREPA

4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

JAVNI RAZPIS

7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP  4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

NAZIV AKTIVNOSTI

»MODERNIZACIJA OPREME«

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

V sklopu prijave na 7. Javni razpis za podukrep  4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 bo Kmetijska zadruga Tolmin izvedla naložbo v nakup in posodobitev opreme za predelavo mesa. Naložba zajema nabavo strojev za mesno predelovalni obrat, posodobitev opreme procesa in lesena lopa za shranjevanje zunanjih pripomočkov. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj celotne naložbe je z novimi stroji v predelavi mesa, kjer je strojna oprema že izrabljena, olajšati in izboljšati tehnološke postopke. Posodobitev opreme procesa bo doprinesla k večji učinkovitosti, znižanju energijskih izgub in bolšji varnosti pri delu. S pomočjo izvedene investicije bo posodobljen tehnološki proces doprinesel k hitrejši izdelavi izdelkov in boljšim poslovnim rezultatom.

Naložba bo tudi pripomogla k izdelavi novega proizvoda, Tolminko šunko v ovitku.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

http://www.program-podezelja.si/