PROJEKT SE KZ TOLMIN

Postavitev proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov energije – sončne energije na objektu Market Brda, Zadružna cesta BŠ, 5212 Dobrovo v Brdih, z močjo 119,6 kW.

Projekt je sofinanciran preko javnega razpisa za spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov Gradnja novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (Oznaka: JR SE OVE 2021).