Predstavitev

ZAUPAM V DOMAČE

Na Kmetijski zadrugi Tolmin delujemo že od leta 1992. V našo zadrugo so vključene kmetije iz občin Tolmin, Kobarid in Bovec, pridruženih je tudi nekaj članov z Banjške planote iz občine Kanal.
Sprva smo delovali na področju odkupa mleka in živine ter s svojo Kmetijsko trgovino oskrbovali svoje člane. Trgovina je hitro postala ena izmed naših osnovnih dejavnosti, s čimer se je večalo tudi število naših zaposlenih.

(Foto: arhiv KZ Tolmin – trgovina Market v Tolminu)
Danes je naše delovanje tako po dejavnosti, kot tudi geografsko, že precej razširjeno. Vključuje pridelavo, predelavo in prodajo izdelkov, kar prinaša delovna mesta na kmetije in predelovalno, trgovsko in turistično dejavnost v Posočju.
GG
V KZ Tolmin skrbimo, da od kmetov odkupimo vse mleko in govedo, ki ga želijo prodati. Obenem skrbimo, da v svoji ponudbi v trgovinah in mesnicah ponujamo raznovrstne izdelke slovenskega porekla, čim več izdelkov iz raznih kmetij in čim več izdelkov lokalnega izvora. Prav tega potrošniki pri velikih trgovcih ne morejo dobiti.
GG
Z zagotavljanjem kakovostne hrane, kakovostne trgovske ponudbe in delovnimi mesti, pomembno prispevamo h kakovosti življenja na podeželju. Naše delovanje obsega:
1. Trgovine (osem živilskih trgovin z dvema pogodbenima poštama, kmetijsko trgovino, bife, gradbeno trgovino, servis drobne kmetijske mehanizacije in hidravliko, trgovino s tekstilom in obutvijo, trgovino z gospodinjskimi pripomočki in darili). Trgovine imamo v krajih: Bovec, Breginj, Volče, Tolmin, Postaja, Slap ob Idrijci, Kanal, Nova Gorica in Dobrovo v Brdih.
2. Mesnice (pet mesnic; Bovec, Tolmin, Kanal, Nova Gorica, Dobrovo v Brdih)
3. Klavnico v Tolminu
4. Salamerijo Alpija v Tolminu
5. Mlekarno Planika v Kobaridu (KZ Tolmin je 100 % lastnica Mlekarne Planika)
GG
S svojimi storitvami oskrbujemo kmete, gostince, podjetja, šole, vrtce, hotele in vse, ki živijo v Posočju in dolini reke Soče vse do Nove Gorice. Z izdelki Mlekarne Planika in Salamerije Alpija pa oskrbujemo tudi mnoge drugod po Sloveniji.

ČLANSTVO, ODKUP MLEKA IN ŽIVINE

Konec leta 2019 je bil v KZ Tolmin včlanjen 201 član. KZ Tolmin odkupuje mleko od približno 90 mlekarskih kmetij, letna količina odkupljenega mleka znaša okoli 4 mio litrov. Vso odkupljeno mleko prodamo v hčerinsko družbo Mlekarna Planika Kobarid. Govedo odkupujemo od približno 300 kmetij.

(Foto: Miljko Lesjak)

MESO IZ BLIŽNJE OKOLICE

V vseh naših mesnicah dobite sveže goveje meso pridelano v Posočju. Vse svinjsko meso in perutnina je slovenskega izvora. Zavedamo se, da so kupci vedno bolj ozaveščeni. Zato lahko za meso, ki ga pridobimo iz naše klavnice, ob vsakem nakupu v naši mesnici preverite celo ime in priimek ter lokacijo rejca živine.

(Foto: arhiv KZ Tolmin)

(Foto: arhiv KZ Tolmin)

BLAGOVNA ZNAMKA ALPIJA

V Salameriji Alpija v Tolminu izdelujemo sušene in pasterizirane mesne izdelke. Posebnost naše proizvodnje je:
  • tradicionalna metoda izdelave (klasičen način zorenja brez dodanih pospeševalcev, naravna plesen, …),
  • vsi izdelki so brez GSO, laktoze in glutena,
  • dimljeni so z bukovimi sekanci,
  • specifično aromo izdelki pridobijo s klasičnim 30 do 50 dnevnim zorenjem,
  • uporablja se kakovostno goveje meso slovenskega porekla.
Vse našteto daje našim izdelkom kvaliteto, kakovost in prepoznavnost. Med najbolj prepoznane kulinarične posebnosti zagotovo sodi Tolminski želodec. Naši izdelki so tudi prejemniki raznih priznanj in pohval.

(Foto: Tolminski želodec)

BLAGOVNA ZNAMKA MLEKARNA PLANIKA

Kmetijska zadruga Tolmin je 100 % lastnica Mlekarne Planika. Vsi izdelki Mlekarne Planka so proizvedeni izključno iz lokalnega mleka, pridelanega v hribovitem Posočju in obrobnih predelov.
Posebno pozornost v mlekarni posvečajo svežemu, pasteriziranemu mleku, ki ima zaradi načina proizvodnje značilen poln okus. Takšno mleko je tudi odlična surovina za vse mlečne izdelke Mlekarne Planika.
Izdelki Mlekarne Planika so zelo kakovostni in nosijo znak Izbrana kakovost Slovenije.

(Foto: Sir Tolminc)