Predstavitev

1 uprava

Kmetijsko zadrugo Tolmin, zadrugo z omejeno odgovornostjo, je leta 1992 ustanovilo 36 članov z namenom trženja svojih kmetijskih pridelkov. Na dan 31. 10. 2019 je bil v KZ Tolmin včlanjen že 201 član, vendar KZ Tolmin sodeluje z vsemi kmeti, ki imajo poslovni interes sodelovanja z njo. Glede na teritorialno organiziranost KZ Tolmin pokriva tri severno-primorske občine Tolmin, Kobarid in Bovec, oziroma celo UE Tolmin in še nekaj članov iz Banjške planote iz občine Kanal.

KZ Tolmin je sprva delovala le na področju odkupa mleka in živine, že takoj naslednje leto pa je odprla Kmetijsko trgovino z namenom oskrbe svojih članov. Tej so kmalu sledile še trgovine z mešanim blagom in odprtje Klavnice, ki je služila kmetom kot usluga za klanje živine ter klanje za prodajo govejega mesa v mesnici. Trgovina je hitro postala ena izmed osnovnih dejavnosti KZ Tolmin (poleg že omenjenega odkupa mesa, mleka in oskrbe kmetov z repromaterialom), zato se je s tem večalo tudi število njenih zaposlenih. Danes obsega KZ Tolmin kar sedem živilskih trgovin, šest mesnic, kmetijsko trgovino, klavnico, bife, gradbeno trgovino, servis drobne kmetijske mehanizacije in hidravliko, trgovino s tekstilom in obutvijo, trgovino z gospodinjskimi pripomočki in darili ter proizvodnjo mesnih izdelkov Salamerija Alpija. Prav tako je 100 % lastnica družbe Mlekarna Planika Kobarid.

Naziv: Kmetijska zadruga Tolmin z.o.o. Tolmin

Skrajšan naziv: KZ Tolmin z.o.o. Tolmin

Naslov: Rutarjeva ulica 35, 5220 Tolmin

Telefon: +386 5 3800 180

Fax: +386 5 3800 202

ID za DDV: SI28524748

Matična št.: 5626005

TRR: IBAN SI56 1910 0001 0020 251 odprt pri DBS d.d.

IBAN SI56 0475 3000 0164 222 odprt pri Nova KBM d.d.

Direktor: Nikolaj Maver

Predsednik UO: Franc Žbogar

Predsednik NO: Irena Klinkon